Skattemeldingen: Disse fradragene kan spare deg for tusenvis av kroner

Mange godkjenner den forhåndsutfylte skattemeldingen uten en gjennomgang. Er du en av disse kan du gå glipp av tusenvis av kroner.

I mars sendes de første skattemeldingene ut, som er forhåndsutfylt av Skatteetaten. Godkjenner du skattemeldingen uten endringer kan du få utbetalt skattepengene allerede etter en uke.

– Mange tror at skattemeldingen er komplett fordi den er forhåndsutfylt, men Skatteetaten vet ikke alt om deg og din økonomi. For alle praktiske formål bør du anse skattemeldingen som en kladd, sier Petter Bjørnstad, markedssjef i Bank2.

Når du mottar skattemeldingen er det viktig at du sjekker, endrer eller legger til opplysninger. Du er selv ansvarlig for å få alle fradragene du har krav på.

Foreldrefradraget

Har du barn som var under 12 år i fjor, har du rett på foreldrefradrag. Du får fradrag på utgifter som innebærer barnehage, skolefritidsordning og barnevakt.

– De fleste barnehager melder inn barnehageutgiftene til Skatteetaten, men har du for eksempel betalt for barnepass kan du også føre opp dette som fradrag, sier Bjørnstad.

Fradraget gis for kostnader inntil 25.000 kroner for første barn. Har du flere barn beregnes det et tillegg på 15.000 kroner per barn.

Fradrag ved utleie av bolig

Leier du ut bolig og leieinntektene overstiger 20.000 kroner årlig må du betale skatt på hele beløpet. Dette gjelder også hvis du leier ut en større del av boligen du selv bor i.

En utleiebolig representerer ikke bare inntekter. Løpende vedlikehold, forsikringer og kommunale avgifter er blant noen av utgiftene du kanskje må dekke som utleier.

Bjørnstad tror mange kan få seg en positiv overraskelse når de oppdager hva de faktisk kan få fradrag for ved boligutleie.

– Alle drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til utleien kan du i prinsippet få fradrag for. Dette innebærer at du for eksempel kan føre opp reiser som er utført i forbindelse med utleien, forklarer Bjørnstad.

Pendlerfradraget

Dersom du må overnatte borte på grunn av jobb kan du ha krav på pendlerfradrag. Du kan få fradrag for reise, kost og losji, men det er noen kriterier som må være oppfylt.

Skatteetaten stiller eksempelvis forskjellige krav til enslige personer og personer som bor sammen med ektefelle/barn. I tillegg er det regler for reisehyppighet, pendlervarighet og om du har mulighet til å oppbevare/tilberede mat i pendlerboligen.

 – Det er store individuelle forskjeller for hva og hvor mye du kan få fradrag for. Ved hjelp av veilelederen på Skatteetatens nettsider kan du enkelt finne frem til hvilke pendlerfradrag du har krav på, forteller Bjørnstad.

Skilt eller separert

Samlivsbrudd kan få store konsekvenser, ikke minst hva gjelder økonomien. Et brudd kan ramme hverdagsøkonomien hardt, og få betydning for hvilke fradrag du kan føre på skattemeldingen.

Har dere felles barn gis foreldrefradraget til den av foreldrene som barnet har bodd hos størstedelen av året. Bor barnet like mye hos begge forelder, gis foreldrefradraget til den som har betalt barnets kostnader.

Det er mange hensyn å ta ved et samlivsbrudd. De økonomiske konsekvensene kan være vanskelig å identifisere når du står midt i bruddet. Enkelte valg kan kanskje få langvarige økonomiske ringvirkninger, sier Bjørnstad.

Bjørnstad forteller at mange kunder oppsøker økonomisk rådgivning hos Bank2 ved samlivsbrudd.

– Økonomisk opprydning etter et brudd kan være utfordrende. For de aller fleste er dette heldigvis en engangshendelse. Opplever du manglende økonomisk oversikt og kontroll står rådgiverne i Bank2 klare til å bistå, avslutter Bjørnstad.

Låneeksempel: Effektiv rente 6,65% ved lån på 2 mill. over 25 år, kostnad kr. 2.033.291, totalt kr. 4.033.291, –