Skatteoppgjøret er her. Sørg for å betale restskatten i tide, ellers kan det bli veldig dyrt.

De fleste får igjen penger på skatten, men for mange av oss, nærmere 800.000 personer, er situasjonen en helt annen og vi må betale tilbake skattepenger.

Kemneren gir ikke avbetalingsordning på restskatt
En telefonrunde til flere av landets kemnerkontorer viser at avdragsordninger på restskatt er nesten håpløst å få til. Det skal helt spesielle grunner til at slike ordninger innvilges. Etter forfallstidspunktet gjør kemneren alt som er mulig for å inndrive skattekravet. Har du fast jobb blir det automatisk trekk i lønn. I tillegg rapporteres lønnstrekket inn som betalingsanmerkning – noe som fører til at du blir økonomisk svartelistet.
Dette har ført til at skattekrav – på linje med kredittkort og forbrukslån – dominerer statistikken over mislighold.

Lav rente på restskatten, men pass på!
Det er én fin ting med restskatten. Den har lav rente, faktisk 0.56 prosent. Betales derimot ikke restskatten i tide blir det ansett som et skattekrav, og da endrer mye seg. Tonen fra Kemneren blir skarpere, brevene hyppigere og renten gjør et byks til nesten 9 prosent(!). Kemneren kan da også ta pant i boligen din eller andre eiendeler.

Restskatten kan løses ved å ta opp ekstra lån i boligen
Restskatten skal betales i to terminer. Den første halvdelen i august og neste halvdel i september om du får skatteoppgjøret i juni – som de fleste av oss gjør. Men, hva gjør du om du ikke har råd til å betale restskatten i tide? En løsning kan være å ta opp litt ekstra lån på boligen du eventuelt eier, da til en lavere rente enn 9 prosent, og betale skatten du skylder.

Refinansiering av forbrukslån
Dette kalles ofte refinansiering med sikkerhet i bolig. Et forbrukslån med lav rente kan også være et alternativ, selv om dette i utgangspunktet ikke er å anbefale da renter og gebyrer ofte er høye. Men, om det er snakk om å betale ned skyldig skatt er situasjonen en annen enn dersom du vurderer å låne til fremtidig «luksus»forbruk.

Refinansier restskatten med månedlige avdrag på forbrukslån
Fordelen med et forbrukslån er at det kan gi deg forutsigbarhet gjennom månedlige avdrag. Samtidig sørger du for at navnet ditt ikke skjemmes av en betalingsanmerkning, noe som vanligvis stenger all tilgang til fremtidig kreditt. I tillegg oppfatter mange det som stigmatiserende med lønnstrekk, så det er ikke uvanlig at personer som får restskatt refinansierer restskatten for å komme seg ut av grepet til skatteoppkreveren.

VISSTE DU AT:

* All restskatt over 1000 kroner deles i to avdrag, første innbetaling er 20. august
* Gjennomsnittlig restskatt er 30 000 kroner
* Du er ikke alene, nærmere 800 000 nordmenn deler din skjebne
* Bank2 kan hjelpe deg når ingen andre banker kan