En skilsmisse er en drastisk endring i livet. En ny hverdag følger, hvorav det ikke er uvanlig at en eller begge får økonomisk trøbbel. I denne saken lærer du hvordan du kan unngå at situasjonen blir enda verre.

– Gjennom refinansiering, mellomfinansiering og likviditetslån er vi godt rustet til å bistå i disse prosessene. Gjennom årene har vi bistått tusenvis av kunder som har kommet ut av et samlivsbrudd og opplever en utfordrende økonomisk situasjon, sier Petter Bjørnstad, markedssjef i Bank2.

Bli enige om hvordan dere skal fordele verdiene

Mange knytter sterke følelsesmessige bånd til hus og hytte, og å fordele dette etter et samlivsbrudd er ingen enkel oppgave. Hvem skal overta huset? Hytta? Bilen? Gjennom et ekteskap har man i felleskap gjerne bygget opp en hel del eiendeler som nå skal fordeles.

– Det er viktig at du klarer å snakke om disse tingene, og komme til en løsning i fellesskap om hvordan eiendeler skal fordeles, sier Bjørnstad.

Blant hans kolleger sitter det mange rådgivere som har bistått med økonomiske råd ved samlivsbrudd, og som kan bidra som en upartisk tredjepart når eiendeler skal fordeles.

Den nye hverdagen: Ikke betal dobbelt

Etter en skilsmisse begynner en ny hverdag. Kostnader som før ble delt på to skal betjenes av en, og for mange vil en grundig gjennomgang av egen økonomi være nødvendig. Bjørnstad forteller at det kan være lurt å ta en gjennomgang av forsikringer, pensjon og andre økonomiske avtaler dere har hatt.

– I mange tilfeller er det forsikringer som dekker både ektefellen og deg selv. Disse endres gjerne ikke automatisk som følge av et samlivsbrudd. Da kan du ende med å betale for noe du ikke trenger, og det bør du unngå, forklarer han.

Sett opp et budsjett

Noe av det viktigste du gjør etter et samlivsbrudd er å sette opp et budsjett. Her kan du skaffe deg oversikt over hvilke inntekter og utgifter du alene har, og bruke dette som utgangspunkt for å holde orden på økonomien.

– Overgangen fra felles til egen økonomi kan være uoversiktlig, og et budsjett kan være et godt verktøy for å sikre at du klarer å håndtere de utgiftene du har alene, forteller Bjørnstad.

Det kan være vanskelig å sette opp et slikt budsjett, og rådgiverne i Bank2 står klare til å bistå deg dersom du trenger hjelp. Rådgiverne kan også bidra med tips og råd som sikrer at du klarer å holde deg til budsjettet, og overgangen til en selvstendig økonomi.

Låneeksempel: Effektiv rente 6,65% ved lån på 2 mill. over 25 år, kostnad kr. 2.033.291, totalt kr. 4.033.291, –