Aksjonæreroversikt

20 største aksjonærer Antall aksjer  Eierandel
Moro AS       12.391.714  10,35 %
Valset Invest AS og Jon H. Nordbrekken       12.184.278  10,18 %
Dunker AS       11.409.129  9,53 %
Perestroika AS         9.707.245  8,11 %
Cryptic AS og Jon A. Nordbrekken         8.634.025  7,21 %
Sundt AS         8.542.617  7,14 %
FEARNLEY SECURITIES AS (Nominee)         8.000.000  6,68 %
Carlot AS og Christer Karlot Eriksen         6.880.541  5,75 %
Artel AS         4.875.373  4,07 %
Redback AS         2.602.381  2,17 %
A Holdings AS         2.332.027  1,95 %
SVEMORKA HOLDING AS         2.000.000  1,67 %
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA         1.774.983  1,48 %
VIDDAS AS         1.626.712  1,36 %
Vida-holding AS         1.610.000  1,35 %
K11 Investor AS         1.475.584  1,23 %
Jakob Hatteland Holding AS         1.357.143  1,13 %
Fjordsyn AS         1.168.318  0,98 %
Torstein Tvenge         1.000.000  0,84 %
Ivar Løge AS         1.000.000  0,84 %
Sum 20 største aksjonærer     100.572.070  84,02 %
Øvrige aksjonærer       19.126.040  15,98 %
Sum alle aksjonærer     119.698.110  100,00 %

Kilde: VPS per 1. april 2022