Aksjonæroversikt

20 største aksjonærerAntall aksjerEierandel
MORO AS       12.391.714 10,40 %
VALSET INVEST AS og Jon. H Nordbrekken       12.184.278 10,20 %
DUNKER AS       11.409.129 9,50 %
PERESTROIKA AS         9.707.245 8,10 %
Cryptic AS og Jon A. Nordbrekken         8.634.025 7,20 %
SUNDT AS         8.542.617 7,10 %
Carlot AS og Christer Karlot Eriksen         6.880.541 5,70 %
ARTEL AS         4.875.373 4,10 %
DAIMYO INVEST AS         2.666.667 2,20 %
Apollo Asset Limited         2.666.667 2,20 %
NORDIC DELTA AS         2.666.666 2,20 %
REDBACK AS         2.602.381 2,20 %
VIDDAS AS         2.376.712 2,00 %
A HOLDINGS AS         2.332.027 1,90 %
SVEMORKA HOLDING AS         2.100.000 1,80 %
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA         1.774.983 1,50 %
VIDA-HOLDING AS         1.610.000 1,30 %
LOUIE INVESTOR AS         1.475.584 1,20 %
JAKOB HATTELAND HOLDING AS         1.357.143 1,10 %
FJORDSYN AS         1.168.318 1,00 %
Sum 20 største aksjonærer       99.422.070 83,10 %
Øvrige aksjonærer       20.276.040 16,90 %
Sum alle aksjonærer     119.698.110 100,00 %

Kilde: VPS per 17. aug. 2022