Bank2 fusjonerer med Bluestep Bank AB (publ)


Den 2. april 2024 ble fusjonen gjennomført og Bank2 fortsetter som del av Bluestep Banks norske filial, Bluestep Bank AB Filial Oslo.