Varslede endringer i tjenestetilbudet til Bank2

Bank2 er slått sammen med Bluestep Bank AB, men virksomheten i Bank2 vil fortsette som del av Bluestep Banks norske filial, Bluestep Bank AB Filial Oslo.

For enkelte kunder vil endringene innebære et endret tjenestetilbud

Endringer fra 2.april:

  • BankID utstedt av Bank2 vil ikke lenger virke. Du må ta kontakt med en annen bank for å etablere BankID dersom du kun har BankID utstedt fra Bank2. Les mer i brevet Oppsigelse av din BankID.

Sammenslåingen av Bank2 og Bluestep Bank

I forkant av fusjonen har vi allerede varslet deg i separat brev om flere endringer i bankens produkter. For ordens skyld minner vi om endringene. Du bør merke deg endringene i brevet under.

Boliglån

Har du boliglån i Bank2 trenger du ikke å foreta deg noe. Alle boliglån til personkunder vil fortsette som i dag.