Boligforsikring
 • Erstatter skader på boligen ved brann-, vann- og naturskade, samt ved tyveri.
 • Erstatter ombygging av bolig dersom du blir invalid etter ulykke.
 • Omfatter fri rettshjelp og tap av husleieinntekter.

Kjøper du forsikring på nett, får du 10 prosent rabatt.

Driftsbygningforsikring

Den gjelder også for garasjer og redskapshus som brukes til lagring og parkering av maskiner og kjøretøy.

 • Forsikringen dekker brann, vann, innbrudd og naturskader på driftsbygningene.
 • Forsikringen inkluderer huseieransvar og rettshjelp.
Forsikring av fjørfe

Om sykdom eller ulykke gjør at produksjonen reduseres, eller at fjørfe i verste fall dør, sørger denne forsikringen for at de økonomiske tapene blir dekket.

 • Dekker avbruddstap som følge av sykdom.
 • Gjelder også om myndigheter pålegger restriksjoner eller nedslakting.
Forsikring av gårdbrukers bil

Forsikringen kan omfatte ansvar, ulykke, delkasko, kasko og Næringsbil Pluss – vårt beste forsikringsalternativ, som også inkluderer maskinskade.

 • Mulighet for utvidet leiebilsdekning og totalskadegaranti.
 • Egne varer og verktøy for inntil 30.000 kroner er inkludert.
Gårdsbilforsikring

Gårdsbilforsikringen kan omfatte ansvar, ulykke, delkasko og kasko.

 • Forsikringen er tilpasset bondens kjøremønster.
 • Den gir også rett til erstatning ved brannskader, for eksempel etter garasjebrann.
Husdyrforsikring

Om sykdom eller ulykke gjør at produksjonen reduseres, eller at dyr dør, sørger denne forsikringen for at de økonomiske tapene blir dekket.

 • Dekker avbruddstap som følge av sykdom.
 • Gjelder også om myndigheter pålegger restriksjoner eller nedslakting.
Landbruksmaskinforsikring

Med landbruksmaskinforsikring forsikres arbeidsmaskiner med og uten fremdrift, landbrukstraktorer og redskaper og utstyr til disse.

 • Forsikringen kan omfatte ansvar, brann, tyveri, kasko og maskinskade.
 • Du kan i tillegg forsikre redskap og utstyr.

Les mer

 

Forskring av løsøre, avling og dyr

Forsikringen dekker løsøre, avling og besetningen din.

 • Du får også avbruddstap i inntil 36 måneder. Det betyr at du får erstattet forskjellen mellom forventet driftsresultat uten skade, og det faktiske driftsresultatet med skade.
 • Forsikringen kan utvides med erstatning for avlingssvikt.

Vilkår for landbruksforsikringer

Last ned dokumentene ved å klikke på knappen.