Avdragsfrihet – kan du få det, og bør du?

Hvor lenge kan du få avdragsfrihet på boliglån, hva er reglene for avdragsfrihet, og hva bør du tenke på før du søker? Les om fordelene og ulempene, og hvordan vi i Bank2 kan hjelpe deg med alternative løsninger.

Dette får du vite om avdragsfrihet:

Hva er avdragsfrie boliglån?

Inkludert i terminbeløpet (det du må betale hver måned) for ditt boliglån er avdrag, renter og termingebyr.

  • Avdraget er beløpet du betaler ned på selve lånet, altså tilbakebetalingen av det du har lånt.
  • Renter er det du betaler banken for å ha et lån stående hos dem. 
  • Termingebyret skal dekke de kostnader banken måtte ha i forbindelse med administrasjon av ditt boliglån.

At du får avdragsfrihet på boliglånet betyr at du, i en gitt periode, ikke betaler ned avdraget på lånet ditt. Du betaler kun renter og gebyr. Slik dekker du kostnadene av å ha et lån, mens nedbetalingen av lånet utsettes.

Hvem kan få avdragsfritt boliglån?

Hos Bank2, og i de fleste andre banker, må du ha belåning innenfor 60 % av boligens verdi for å få avdragsfrihet på boliglånet. Det vil si at boliglånet ditt må være lavere enn 60 % av boligens verdi. Har du for eksempel en bolig med verdi på 3 000 000 kr, må boliglånet ditt være på lavere enn 1 800 000 kr for at du skal kunne få avdragsfrihet.

Du kan også få avdragsfrihet dersom du har midlertidige utfordringer med å betale ned på lån og regninger, for eksempel i forbindelse med inntektstap. Husk bare at den totale kostnaden av lånet ditt vil øke dersom du benytter deg av avdragsfrihet. Jo flere måneder du utsetter betalingen av avdrag, jo flere måneder med rente og termingebyr vil du måtte betale.

Hva skal til for å få avdragsfrihet på boliglån?

Søker du om avdragsfrihet hos oss, vil det bli vurdert i hvert enkelt tilfelle om dette er noe vi kan innfri. Selv om du oppfyller ett eller flere av kravene nevnt ovenfor er du med andre ord ikke garantert å få avdragsfrihet.

Dette fordi det vil gagne deg å betale ned på gjelden din, i stedet for å betale enda mer i renter enn planlagt for ditt låneløp.

Kan du få avdragsfritt lån som pensjonist?

Mange pensjonister velger å søke om avdragsfrihet, med formål om å redusere ens månedlige utgifter. For oss er det viktig at verken du som pensjonist eller i en annen livssituasjon gjør deg selv og din økonomi en bjørnetjeneste. Renter og gebyrer vil fortsette å løpe selv om du er fri fra avdragene i en periode, og lånet vil bli dyrere selv om det i en periode vil bli billigere å leve.

Hvor lenge kan du få avdragsfrihet på boliglån?

Hvor lenge du kan få avdragsfrihet fastsettes individuelt ved innvilget søknad.

Avdragsfrihet: Fordeler og ulemper du bør tenke på

Fordelen ved avdragsfrihet på boliglånet er at du reduserer dine månedlige utgifter for en periode. I forbindelse med inntektstap kan dette være et nyttig tiltak for å få endene til å møtes.

Ulempen med avdragsfrihet er at lånet ditt blir dyrere. For hver måned du forskyver nedbetalingen av gjelden din, vil du også få en ny måned med nedbetaling av renter og avdrag. Slik blir lånet totalt sett dyrere, og løpetiden blir i tillegg lengre.

Avdragsfrihet på boliglån: Regler

For å få avdragsfrihet på boliglånet ditt må boliglånet ditt være lavere enn 60 % av boligens verdi. I Bank2 vurderer vi imidlertid alle søknader individuelt, slik at vi er sikre på at avdragsfrihet er riktig for deg og din økonomi.

Slik kan vi i Bank2 hjelpe deg med avdragsfrihet

Før vi eventuelt innvilger en søknad om avdragsfrihet, vil vi først ta en kikk på økonomien din sammen med deg. Kanskje er det ikke avdragsfrihet du først og fremst trenger, men heller verktøy til å få oversikt og kontroll over de månedlige utgiftene dine? Dette kan vi også hjelpe deg med.

På hjelpesiden «Fra kaos til kontroll» finner du en rekke ressurser som kan hjelpe deg på mange flere måter enn en periode med avdragsfrihet vil. Les våre veiledende artikler om hvordan du kan redusere utgifter og få stålkontroll på din privatøkonomi, og ta gjerne selvhjelpskursene som ligger på siden. Det er selvsagt helt gratis.