Hva er finansieringsbevis?

Et finansieringsbevis er en bekreftelse på at du kanlåne penger til å kjøpe bolig, og forteller deg hvor mye penger du har mulighet til å bruke. Finansieringsbevis får du ved å sende inn en søknad til banken din, og ved godkjent søknad blir beviset tilgjengelig i nettbanken.

Hvorfor trenger du finansieringsbevis?

Du trenger finansieringsbevis fordi dette er en bekreftelse til megler om at du har mulighet til å ta opp boliglån. Det er et krav å ha finansieringsbevis når du skal kjøpe bolig, og du kan ikke legge inn et bud uten at du har dette beviset på plass.

Det er kjipt å se at drømmeboligen havner i hendene på noen andre. Sørg derfor for at du søker om finansieringsbevis allerede i starten av boligkjøpsreisen, så er du klar når budrunden går i gang.

Hvordan fungerer finansieringsbevis?

Når du søker om finansieringsbevis må du gi samtykke til at banken kan innhente dine opplysninger fra Skatteetaten. Banken bruker opplysninger om din lønn, skatt og eksisterende gjeld for å vurdere hvor stort boliglån du kan få. De vil også kredittsjekke deg, for å vurdere betalingsevnen din og for å se om du har betalingsanmerkninger.

Banken må også ta andre hensyn når den skal gi deg finansieringsbevis. Summen du kan låne for må for eksempel ikke bli høyere enn at du kan tåle en renteoppgang på tre prosentpoeng.

Banken vil altså, ut fra informasjonen de innhenter om deg, regne seg frem til hvor mye du kan få i boliglån. Dette er summen som vises på finansieringsbeviset ditt. 

Hvor lang tid tar det å få finansieringsbevis?

Bankene vet at du som søker om finansieringsbevis ofte har det litt travelt. Selve søkeprosessen er derfor ofte kort og hos mange banker blir du prioritert, men som nevnt er det mange opplysninger som skal innhentes og vurderinger som skal tas. Det er derfor lurt at du helgarderer seg, og søker om finansieringsbevis så tidlig som mulig.

Kan du få finansieringsbevis på dagen?

Du kan det, men det er det ingen garanti for.

Hvor lenge er finansieringsbeviset gyldig?

Finansieringsbeviset ditt er gyldig fra tre til seks måneder, avhengig av hvilken bank du har fått det fra. Du vil som oftest bli varslet når finansieringsbeviset er i ferd med å utgå, og du kan enkelt søke om et nytt.

Kan du få finansieringsbevis fra flere banker?

Du kan søke om finansieringsbevis fra flere banker. Dette kan være lurt, fordi du da kan sammenligne hvor mye de ulike bankene er villig til å gi deg i boliglån. Her kan summene variere veldig. Om det er store sprik mellom summene du får tilbudt, anbefaler vi deg å ta en god prat med hver av bankene. Forhør deg om hvilke vurderinger de har tatt, og hvordan de har kommet frem til gitt sum.

Når vi er på boligjakt, blir vi ofte mer fornøyd jo mer penger vi kan få låne. Det er imidlertid viktig å sørge for at du ikke gjør deg selv en bjørnetjeneste når du skal kjøpe. Forsikre deg om at du ikke låner mer enn privatøkonomien din tåler, og vurder hvor romslig eller stram økonomi du er villig til å ha i hverdagen – nå, og i mange år frem i tid.

Finansieringsbevis og fellesgjeld: Dette må du vite

Finansieringsbeviset forteller deg hvor mye du kan kjøpe bolig for. Skal du by på en bolig med fellesgjeld, påvirker dette imidlertid hvor mye penger du faktisk har til rådighet.

Regelen om finansieringsbevis og fellesgjeld sier at budet du legger inn + fellesgjeld ikke kan overstige din maksimale kjøpesum. La oss ta et eksempel:

  • Banken din har gitt deg et finansieringsbevis på 3 000 000 kr. Dette er med andre ord den maksimale summen du kan kjøpe bolig for.
  • Du vil legge inn bud på en leilighet i borettslag, og derfor er du nødt til å betale fellesgjeld i tillegg til kjøpesum.
  • I dette borettslaget er fellesgjelden på 150 000 kr.

Det maksimale du vil kunne by på denne leiligheten er derfor:

3 000 000 kr lånesum – 150 000 kr fellesgjeld = 2 850 000 kr

Merk også at hvis du skal kjøpe en bolig med fellesgjeld, så vil ikke dette bare påvirke hvor mye du kan by, men hvor mye du kan få i lån. Om du planlegger å kjøpe bolig med fellesgjeld vil banken nemlig regne dette som din eksisterende gjeld. Slik får du sannsynligvis lavere lån dersom du skal kjøpe bolig med fellesgjeld.

Hvordan hjelper Bank2 deg med finansieringsbevis?

I Bank2 tilbyr vi dessverre ikke generelle finanseringsbevis, men må vurdere hver enkelt bolig for seg før vi kan gi et lånetilsagn.