Serielån:
Dette må du vite

Hva er egentlig serielån, og bør du velge denne låneformen? Her får du lese om fordelene og ulempene ved serielån, og hvorfor vi i de aller fleste tilfeller anbefaler deg å velge annuitetslån i stedet.

Dette får du vite om serielån:

Hva er serielån?

Serielån er en låneform med variabelt terminbeløp. Det vil si at terminbeløpet jevnlig endrer seg gjennom lånets løpetid. Når vi snakker om boliglån er det ofte mulig å velge mellom serielån og annuitetslån.

Hvordan fungerer et serielån?

Med et serielån vil du betale samme sum i avdrag gjennom hele nedbetalingsperioden, mens rentekostnadene gradvis vil synke. Dette er altså grunnen til at terminbeløpet er variabelt. I begynnelsen betaler du mye renter, og jo nærmere nedbetalt lån du kommer, jo mindre vil rentekostnaden være. Til slutt betaler du kun avdrag, og ingen renter.

Hvem passer serielån for?

Når du tar opp et serielån vil du oppleve en økning i månedlige utgifter. Dette fordi du betaler mye i renter i begynnelsen av nedbetalingsperioden. Dette tatt i betraktning, vil serielånet passe best for:

  • Deg som har en privatøkonomi som tåler at utgiftene blir høyere i starten av nedbetalingsperioden.
  • Deg som skal gå av med pensjon mot slutten av nedbetalingsperioden. For deg, avhengig av hvilken livs- og arbeidssituasjon du befinner deg i, kan det være en fordel å betale mye nå, og mindre når du blir pensjonist og inntekten din synker.
  • Deg som av andre grunner vet at du har mulighet til å betale ned mer på lånet nå enn senere, for eksempel på grunn av jobb- eller karriereskifte. 

Hva er forskjell på serielån og annuitetslån?

Hovedforskjellen mellom serielån og annuitetslån, ligger i måten avdrag og renter er fordelt gjennom løpetiden på lånet ditt.

Har du et serielån betaler du samme sum i avdrag gjennom hele lånets løpetid, mens renteutgiften gradvis vil synke. Slik blir terminbeløpet høyt i starten, men vil stadig bli lavere. De siste årene av låneløpet betaler du derfor betraktelig mindre enn du gjorde da du tok opp lånet, fordi du betaler langt mindre renter enn før.

Har du et annuitetslån vil både avdrag og renter variere gjennom hele lånets løpetid. Summen som går til avdrag vil øke jevnt gjennom løpetiden på lånet. Samtidig vil andelen du betaler i renter synke. Fordi andelen avdrag og renter hele tiden regulerer seg i forhold til hverandre, vil du betale samme sum i terminbeløp gjennom hele låneløpet, så lenge rentene ikke går opp eller ned.

Med dette er annuitetslånet langt mer forutsigbart enn serielånet: Du vet alltid hva regningen på boliglånet kommer på. Dersom rente og terminbeløp skulle endre seg får du beskjed om dette hele seks uker i forveien.

Serielån eller annuitetslån – hva er best?

I Bank2 anbefaler vi alle våre kunder å velge annuitetslån når de skal ta opp boliglån hos oss. Dette fordi annuitetslånet er det mest forutsigbare av de to låneformene, og er den låneformen som passer best for økonomien til folk flest. Dersom du vet at din privatøkonomi ikke vil tåle en høy økning i månedlige utgifter, vil vi anbefale deg å velge annuitetslån fremfor serielån.

Vi har også mulighet til å tilby serielån, dersom du har et spesielt ønske om dette. Ta kontakt med oss, så ser vi på det sammen.

Hvordan regne ut serielån?

Du kan bruke vår boliglånkalkulator for å få et estimat på hva ditt boliglån kommer til å koste totalt. Siden vi først og fremst tilbyr annuitetslån, vil estimatet på terminbeløp sannsynligvis avvike fra det du faktisk må betale per termin med serielån.

Det mest konkrete svaret på hva du vil måtte betale, både totalt og per termin, får du ved å se på det sammen med din rådgiver hos oss. 

Ønsket beløp
kr 2 000 000
Antall år
25 år
Estimert månedsbeløp
kr
Søk nå
Estimert totalbeløp
kr

Låneeksempel: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341

Hva er fordelene og ulempene ved serielån?

Fordelene ved å ta opp et serielån er at du totalt sett betaler mindre for lånet enn du gjør ved å ta opp et annuitetslån. Det er også en fordel at du med serielånet kan planlegge for å ha mindre i månedlige utgifter om noen år frem i tid – dersom du befinner deg i en situasjon der dette vil komme godt med.  

Ulempen med serielån er at du får veldig høye månedlige utgifter i starten av lånets løpetid, og at du har mye mindre økonomisk forutsigbarhet. Har du flytende rente, vil en renteøkning også påvirke terminbeløpet ditt, slik at det blir enda høyere enn det allerede er. Dette må du være sikker på at økonomien din kan tåle, før du velger serielån fremfor annuitetslån.  

Burde jeg velge annuitetslån?

Vi anbefaler alle våre kunder å velge annuitetslån fremfor serielån. Dette på grunn av den store graden av forutsigbarhet som medfølger annuitetslånet, samt at du slipper den betraktelige økningen i månedlige utgifter ved starten av låneløpet.

Dersom du befinner deg i en økonomisk uoversiktlig situasjon, vil forutsigbarheten som følger med et annuitetslån være sunt for både din økonomiske og psykiske helse. Da vet du hva som skal betales hver måned, og slipper å bekymre deg for uhyggelige overraskelser i form av regninger.

Det kan også være lurt å velge annuitetslån dersom du vet at du går inn i en periode med forhøyde utgifter, eventuelt med inntektstap. Dette kan være i forbindelse med at du skal få barn, at du skal pusse opp, eller andre grunner som gjør at økonomien din blir mindre romslig enn før.

Trenger du tips til å forbedre din økonomiske situasjon?

Kan jeg få serielån hos Bank2?

Vi har mulighet til å tilby serielån til kunder som har ønsker om dette.

Før vi innvilger serielånet er det viktig for oss at vi først ser på din økonomi sammen med deg, slik at både vi og du er sikker på at låneformen passer for nettopp deg og din situasjon.