Det finnes en vei ut av den økonomiske krisen

Det er lett å spare når livet går på skinner, men når det er fullt av bekymringer er det nesten umulig. Dette vet Arman Vestad, som selv har jobbet seg ut av en gjeld på rundt to millioner kroner, og som i ettertid har hjulpet andre i samme situasjon.

I samarbeid med Ingvild Stjernen Tisløv og Jonas Rennemo Vaag, grunnleggerne av samfunnspsykologi.no, har vi tatt en prat med Arman om hvordan det er å leve med høy gjeld, og hvordan man kan gå frem for å komme seg ut av den.

— For meg ble penger allerede i tidlig alder et symbol på anerkjennelse, mestring og tilhørighet, forteller Vestad, som opplevde at han ikke slapp unna mobbing før han fikk penger av bestefaren sin. Med penger i lomma fikk han også innpass i gjengen han gjerne ville være en del av.

Ikke lenge etter flyttet han for første gang sitt moralske kompass: Fikk han ikke nok penger av bestefaren, stjal han dem fra ham. Dette var bare begynnelsen på et liv preget av grenser som hele tiden ble krysset, og en spiral av dårlige økonomiske valg. Slik ble hverdagen hans også preget av stor gjeld, høyt stress og negative tankemønstre.

Toveis forbindelse mellom gjeld og psykisk helse

Vi vet at gjeld og psykisk uhelse forsterker hverandre i en sirkulær prosess. Dette er skremmende fakta når gjeldsgraden i den norske befolkningen er i ferd med å bli enorm.

— Det å leve med høy grad av gjeld medfører høyere grad av psykiske helseplager, forteller Rennemo Vaag, og forklarer videre: — Samtidig kan også det å leve med psykiske helseplager over tid bidra til at vi får mer gjeld, på grunn av valgene vi tar som følge av utfordringene våre.

Det forskning foreløpig ikke forteller noe om, er hvordan enkeltmennesket påvirkes av å ha høy gjeld. Her kan Vestad bidra med egne erfaringer.

— Hverdagslige oppgaver som for andre er helt enkle, blir kjempevanskelige når man står i økonomisk stress og livet er stappfullt av bekymringer, forklarer Vestad. - Bare det å åpne en konvolutt kan være enormt belastende, fordi man ikke vet om innholdet er enda en regning eller et nytt inkassokrav.

Vestad snakker for flere enn seg selv når han forklarer hvordan gjelden påvirket hans mentale kapasitet, og hvor mye krefter som krevdes for å utføre helt hverdagslige oppgaver da han levde under stort økonomisk press. Fullstendig tappet for mentale krefter var det bortimot umulig å ta gode økonomiske valg. — Fokuset var på overlevelse, forteller Vestad, og da er det vanskelig å legge en innsats i å bli en smart forbruker. Tvert imot ender man ofte opp med å ta valg som er dårlige, både for økonomi og egen helse.

Ikke stå i det alene

Et felles problem for mange som sliter med høy gjeld, er at de ikke tør å be om hjelp. Vestad vektlegger hvor viktig det er å trosse ens egen skam og selvforakt, og våge å være sårbar overfor noen du stoler på, enten det er noen du kjenner og er trygg på, eller en finansiell rådgiver.

— Vendepunktet for meg kom da jeg innså at jeg ikke kom til å klare det alene. Å forstå dette var utrolig viktig for at jeg skulle klare å be om hjelp og støtte, sier Vestad, og fortsetter: — Så skjønte jeg fort at folk virkelig ville meg vel.

De aller fleste vil nemlig hjelpe, opplevde Vestad, og frykten du har for å bli latterliggjort og sett ned på for dine økonomiske problemer er ofte både ubegrunnet og unødvendig.

Feilsteg er en del av reisen

Sammen med din rådgiver må du bygge stein på stein og lage en handlingsplan av muligheter. En slik handlingsplan innebærer også å legge premisser for hvordan dere skal håndtere tilbakefall. Sjansen er nemlig stor for at du, et eller annet sted på veien, vil trå feil.

— Det er viktig å tematisere tilbakefall så tidlig som mulig i prosessen, slik at man er forberedt på at dette kan komme til å skje, og bli enig om hva dere da skal gjøre, forklarer Stjernen Tisløv.

Det er helt menneskelig å gjøre feil, og en viktig del av å legge til rette for tilbakefall er å fjerne skammen rundt det. Det forventes ikke at du skal klare å snu en krevende situasjon på første forsøk, og et tilbakefall betyr derfor heller ikke at alt arbeidet du har lagt ned er bortkastet. Tvert imot kan du og din rådgiver se på det som viktig lærdom i en lang prosess, og med blikket vendt fremover klare å gå videre til tross for et feilsteg eller to.

Det finnes en vei ut

Det er fullt mulig å finne veien ut av en vanskelig økonomisk situasjon, det er Armand Vestad et levende bevis på. Etter å ha spurt om hjelp og fått en hånd å holde i på reisen mot økonomisk kontroll, valgte han å også selv begynne en karriere som økonomisk rådgiver i NAV. Til deg som tror at du er alene om å slite med økonomien, kan det være betryggende å vite at dette er helt feil. Det er mange som trenger støtte, og det finnes hjelp å få.

— Det går an å komme seg ut av det. Det kan snu, men det vil ta tid. Det å ha god utholdenhet og tørre å stå i det er derfor livsviktig, forklarer Vestad, og deler et godt råd: — Benytt enhver anledning til å spare, uansett hvor få kroner det er snakk om, for da sparer du på gode opplevelser i tillegg. Slik beviser du for deg selv at du klarer å ta de gode økonomiske valgene. Dette er kjempeviktig motivasjon når man har tatt utallige dårlige valg tidligere.  

Hele intervjuet med Vestad finner du som podcastepisode her.

Trenger du en hånd å hold i? Vi i Bank2 hjelper deg gjerne. Kontakt oss, så får du en rådgiver som følger deg gjennom din økonomiske reise.

Låneeksempel: Nominell rente: 8,25%. Effektiv rente 8,89 % ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr. 2.793.786. Totalt: kr. 4.793.786.