Du blir psyk av misligholdt gjeld

Gjeldsrådgivning kan redusere psykiske lidelser. Det skrev Arne Holte på nettstedet psykologisk.no nylig. Han er fagdirektør i Folkehelseinstituttet og professor ved Universitet i Oslo.

Psykiske problemer og misligholdt gjeld henger ofte sammen.

Gjeldsrådgivning kan redusere psykiske lidelser. Det skrev Arne Holte på nettstedet psykologisk. Han er fagdirektør i Folkehelseinstituttet og professor ved Universitet i Oslo.

Depresjon

– Generelt sett er sannsynligheten for at mennesker med gjeldsproblemer vil lide av depresjon to til tre ganger høyere enn for andre, bemerker Holte.

Røde Kors har egen tjeneste for personer med misligholdt gjeld. Og saksbehandlere i Bank2, som er spesialisert innen økonomisk opprydding, merker at mange av kundene ikke bare sliter med å gjøre opp regningene. De sliter med seg selv, med livsgnisten og livskvaliteten. Et ektepar som fikk bistand og refinansiering av Bank2, sendte i ettertid en epost til rådgiveren. Innholdet beskriver hvordan mange som har havnet i økonomisk uføre opplever hverdagen.

– Nederste hylle

«Som kjent har vi hatt en meget tøff kamp for å komme tilbake til et mer normalt liv,både helsemessig, jobb, inntjeningsmessig og økonomisk. Det var et smertefullt fall, og plutselig er du på nederste hylle».

En annen kunde – Kåre – fortalte anonymt i en tidligere reportasje at den misligholdte gjelden – med mange typer smålån – fratok ham livskvaliteten. I likhet med ekteparet fikk Kåre bistand i Bank2. Misligholdt gjeld kan være mye, men i all hovedsak har kundene til Bank2 utfordringer knyttet til inkasso av kredittgjeld, forbrukslån eller skattekrav.

Psykisk belastning med mislighold gjeld

Leder av gjeldstjenesten i Røde Kors, Guro Sollien Eriksrud, sier følgende:
– Det er et kjent fenomen at mange av dem som skylder penger kan bli så overveldet at de slutter å åpne post. Det kan også være at mennesker som uansett ikke har betalingsevne opplever at det ikke har noen hensikt å åpne posten. Jeg har hørt at «postkasseskrekk» kan være tegn på depresjon. Det er i alle fall ingen tvil om at en slik situasjon er en stor psykisk belastning.

Guro Sollien Eriksrud leder gjeldstjenesten til Røde Kors.

Håpløshet

Hun sier at en gjeldssituasjon ute av kontroll gir en følelse av håpløshet. Det går utover troen på framtida, evnen til å holde på en jobb, være rusfri og mange føler at de ikke kan være gode foreldre i en slik situasjon.
– Til tross for massive og kompliserte utfordringer, opplyser mange av våre deltakere at gjelden er verst. Den påvirker alle andre områder i livet, og mange peker på at dette har ført til rus og kriminalitet.

Eriksrud er ikke i tvil om at det offentlige bør prioritere mer ressurser til økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning, og at problematikken bør få større plass i samfunnsdebatten.
– Her er det enorme menneskelige og samfunnsøkonomiske gevinster å hente, sier hun.

Forstår samfunnet – eller folk flest – at konsekvensen av misligholdt gjeld kan utløse psykisk sykdom?

– Nei, det tror jeg ikke så mange er bevisst på. Her må vi bryte ned tabuer og bidra til åpenhet og kunnskap. Vi må sette gjeldsproblematikk i en større sammenheng og synliggjøre at det er et mer komplisert spørsmål enn for eksempel om det er deres egen skyld.

Utmattende

Salgs- og markedssjef Petter Bjørnstad i Bank2 medgir at økonomisk kaos er utmattende, altoverskyggende og belastende.
– De nære omgivelser blir på ulike måter også påvirket. Når mennesker i slike livssituasjoner får en økonomisk omstart, har det umiddelbar effekt. Det ligger mye livsgnist i gode løsninger, påpeker Bjørnstad.

Ofte stilte spørsmål

For å søke hjelp fra offentlige tjenester for gjeldsrådgivning kan man kontakte NAV, som tilbyr økonomisk rådgivning. Kommunens gjeldsrådgivere kan også bistå med rådgivning og forhandlinger med kreditorer.

De vanligste årsakene til at folk havner i alvorlige gjeldsproblemer inkluderer arbeidsledighet, skilsmisse, sykdom, overforbruk, og uventede store utgifter.

For å gjenopprette sin økonomiske situasjon etter å ha fått hjelp med gjeld, bør man lage et realistisk budsjett, unngå nye lån, og sette opp en spareplan.

Pårørende kan støtte ved å tilby emosjonell støtte, hjelpe med praktiske oppgaver som å lage et budsjett, og oppmuntre til å søke profesjonell hjelp.

Låneeksempel: Nominell rente: 8,25%. Effektiv rente 8,89 % ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr. 2.793.786. Totalt: kr. 4.793.786.