Informasjon om planlagt sammenslåing av Bank2 og Bluestep Bank

Bluestep Bank har blitt ny eier av Bank2. Det er vedtatt at de to bankene skal slåes sammen til Bluestep Bank AB, men virksomheten i Bank2 vil fortsette som del av Bluestep Banks norske filial, Bluestep Bank AB Filial Oslo

Sammenslåingen er godkjent av det norske Finanstilsynet, men avhenger også av godkjennelse fra svenske finanstilsynsmyndigheter.

Sammenslåingen har som formål å skape en enda bedre bank for deg som kunde. Den sammenslåtte banken skal bli  bedre på våre kjerneområder, særlig lån med sikkerhet i bolig og konkurransedyktige spareprodukter.

Du trenger ikke foreta deg noe i forbindelse med sammenslåingen.

Se under for svar på spørsmål du kan ha om sammenslåingen. Ta gjerne kontakt om du har andre spørsmål.

Hvordan påvirker sammenslåingen dine produkter?

Bank2 har allerede varslet kunder om at det er gjennomført og vil bli endringer i produktene til Bank2. Det vil ikke lenger tilbys kontoer som kan brukes til betalinger eller betalingskort. Dette skjer uavhengig av om sammenslåingen gjennomføres eller ikke. Du kan lese mer om disse endringene her.

Når skal sammenslåingen gjennomføres?

Det er ikke fastslått når sammenslåingen vil bli gjennomført. Dette vil blant annet avhenge av om og når svenske finanstilsynsmyndigheter godkjenner sammenslåingen. Det antas at sammenslåingen kan skje i april 2024.

Hva betyr sammenslåingen for dine juridiske rettigheter?

Etter sammenslåingen vil Bluestep Bank være juridisk ansvarlig for ditt kundeforhold. Alle dine rettigheter og forpliktelser som gjelder overfor Bank2 vil etter sammenslåingen overføres til Bluestep Bank. Bluestep Bank blir også behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Hva betyr sammenslåingen for innskuddsgarantien?

Etter sammenslåingen vil Bank2 opphøre, og virksomheten fortsetter i den norske filialen til Bluestep Bank AB, som er filialmedlem av den norske innskuddsgarantiordningen. 

Du vil derfor ha samme innskuddsgaranti som i dag. Innskudd opptil 1 050 000 SEK er sikret gjennom den svenske innskuddsgarantiordningen (Riksgälden), mens alt overskytende opp til 2 000 000 NOK er dekket av den norske innskuddsgarantiordningen (Bankenes sikringsfond). Maksimumsbeløpet på 2 000 000 NOK gjelder selv om du har flere konti.

Hvis du har innskudd i Bank2 og Bluestep Bank som etter sammenslåingen samlet overstiger 2 000 000 NOK, vil det overskytende ikke lenger være dekket av innskuddsgarantien. Sparekunder kan innen tre måneder etter sammenslåingen kreve innskudd som ikke er garantert etter sammenslåingen, utbetalt eller overført til en annen bank. Du vil i så fall motta separat brev om dette.

Hva skjer med Bank2 etter sammenslåingen?

Bank2 som egen juridisk enhet vil opphøre. Bank2 vil imidlertid fortsette som en egen merkevare under Bluestep Bank.