Klagehåndtering

Vi har som mål å ha fornøyde kunder. Likevel kan det innimellom oppstå forhold som gjør at våre bankkunder ikke er tilfreds. Om det er tilfelle, ønsker vi å høre fra deg.

Hvis du er misfornøyd med noe, ber vi deg kontakte oss på post@bank2.no eller 24 13 20 60.

Du kan også ta kontakt med din kunderådgiver i banken. Om du etter dialog med oss velger å rette en formell klage, skal denne framsettes skriftlig på bankens klageskjema. Skjemaet kan lastes ned via lenken under, eller du kan få det tilsendt per post og e-post. 

Skjemaet returneres til banken pr. post, sikker e-post eller personlig i banken med nødvendige opplysninger om eventuelle vedlegg for å dokumentere klagen.

Vi sender deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt, samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager skal besvares skriftlig av banken, og avgjørelser som ikke gir den som klager fullt medhold, skal begrunnes. Dokumentasjon vedrørende klagen oppbevares i fem år etter at klagebehandlingen er avsluttet. 

Om du skulle oppleve at klagen ikke fører frem i banken, kan du ta kontakt med Finansklagenemnda.

Finansklagenemnda 
Pb. 53 Skøyen 
0212 Oslo 

Tlf: 23 13 19 60