Godkjennelse av fusjonsplan fra den svenske Finansinspektionen

Det vises til Bank2 ASA's («Bank2») børsmelding 20. februar 2024 om det norske Finanstilsynets godkjennelse av en grenseoverskridende konsernintern fusjon mellom Bank2 og Bluestep Bank AB (publ) («Bluestep Bank»), med sistnevnte som overtakende selskap.

Den svenske Finansinspektionen har i dag gitt sin godkjennelse til gjennomføring av fusjonsplanen. Gjennomføring av fusjonen er etter dette kun betinget av oppfyllelse av enkelte selskapsrettslige vilkår.

Kontaktdetaljer:

Administrerende direktør Frode Ekeli, telefon 911 42 303 eller besøk bankens hjemmeside: www.bank2.no