Styret foreslår fisjon

Styret foreslår at banken, gjennom en fisjon, skiller ut bankens fordringsfinansieringsvirksomhet og bankens aksjer i Finans2 AS i et separat selskap, Finans2 Kapital AS. I vedlagte dokumenter offentligjøres fisjonsplanen, redegjørelsen for denne til...