Få hjelp

Står du i en akutt økonomisk krise og nylig fått avslag på lånesøknaden? Følelsen av hjelpeløshet kan øke risikoen for psykiske helseplager. Vi anbefaler derfor at du søker støtte hos andre instanser som kan gi deg den hjelpen du trenger. Og du - du er ikke alene om å måtte ta noen økonomiske grep. Husk det!

NAV

Kom i kontakt med en gjeldsrådgiver ved ditt Nav kontor. Der kan du være helt anonym og du møter folk som er vant til å møte mennesker i økonomisk krise. Tjenesten er gratis. Telefon: 55 55 33 39

Husbanken

Husbanken kan tilby startlån til de som er i ekstra sårbare situasjoner. Startlån gis for eksempel til refinansiering om nødvendig for å beholde bolig hvis det er fare for tvangssalg.

Mental Helse

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.
Telefon: 116 123

Helsenorge

Helsenorge.no har en veiledningstjeneste der du får veiledning om hvor du kan oppsøke hjelp og hvor det er kortest ventetid.
Telefon: 23 32 70 00 - tastevalg 1. Åpent hverdager kl. 08:00 - 15:30.

Kirkens SOS

Krisetelefonen er åpen hele døgnet, uansett om det er helg, ferie eller helligdag. De tilbyr et lyttende medmenneske i møte med den krisen du står i.
Telefon: 22 40 00 40

Hjelpelinjen

Spillavhengige får ofte store økonomiske problemer. Hjelpelinjen kan hjelpe deg som har problemer med pengespill.
Telefon: 800 800 40
Åpent hverdager kl. 09:00 - 18:00.