Vår historie

Bank2 ASA er en nisjebank som ble etablert i 2005, og har spesialisert seg på å tilby individuelt tilpassede løsninger til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som har behov for et alternativ til andre banker. I løpet av disse årene har banken bistått i overkant av 5000 nordmenn som har fått økonomiske utfordringer, med refinansiering.

Takknemlige kunder

– Vi gir lån til kunder som ofte har et akutt behov for å refinansiere eksisterende gjeld slik at de unngår tvangssalg av boligen sin. Lånebehovet kan være betydelig og situasjonen er ofte slik at tradisjonelle banker opplever at risikoen ved å gi et lån er for stor. Vi har imidlertid god erfaring når det kommer til nedbetaling av lånene. Kundene er ansvarlige; de ønsker å gjøre opp for seg og er takknemlige for at det finnes en bank som gir dem lån til tross for at de har misligholdt gjeld og har betalingsanmerkninger, sier Frode Ekeli.

Et av de viktigste kriteriene for å få hjelp, er at låntakerne har sikkerhet i bolig eller fast eiendom, eller har kausjonister med tilsvarende sikkerhet.

Økonomisk kontroll og forutsigbarhet

Individuell rådgiving og tett oppfølging er avgjørende for banken for å kunne hjelpe.

– Vi forsøker å se menneskene bak sakene, sier Ekeli.

– I en hverdag der mer og mer løses via teknologiske plattformer på nettet er vi overbeviste om at ikke alt kan løses gjennom teknologi. Kundene våre er mennesker og vi vil høre historien til den enkelte. Etter cirka 18 måneder som kunde hos Bank2 har de fleste kommet over den økonomiske kneiken og har etablert kontroll og forutsigbarhet i ø Da er det naturlig at man gjenoppretter forholdet til sin faste bankforbindelse eller forsetter samarbeidet med oss, fortsetter Ekeli og oppfordrer folk med økonomiske problemer til å ta kontakt.

–  Fordi vi kan hjelpe, og det vi skal fortsette med i mange år til.

Våre verdier

Formål
Bank 2 skal tilby finansielle løsninger til personkunder og selvstendig næringsdrivende som ikke får dekket sitt finansieringsbehov hos tradisjonelle banker.

Forretningsidé
Bank 2 har spesialisert seg på å tilby individuelt tilpassede løsninger til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som har behov for et alternativ til andre banker.

Visjon
Vi skal være den positive og løsningsorienterte banken som ser ditt finansieringsbehov fra en annet ståsted enn andre banker.

Strategisk mål
Gjennom fornøyde kunder og engasjerte medarbeidere skaper vi et attraktivt og etterspurt bankalternativ.

Pay off
Vi kan hjelpe

Kjerneverdier

 Ansvarlig:
Vi er Norges eldste refinansieringsbank, og har hjulpet tusenvis av mennesker til å få kontroll og forutsigbarhet over sin egen økonomi.

Løsningsorientert:
Vi ser menneskene bak problemene, og er opptatt av å finne individuelle løsninger som passer for hver enkelt

Engasjert:
Vi er bevisste vårt ansvar og gjennomfører rådgivning basert på høy faglig kompetanse, etikk og god rådgivningsskikk.