Hva skjer når boligen blir tvangssolgt?

Hva skal til for at boligen blir tvangssolgt – og hvordan unngår du det? Et tvangssalg er alltid siste utvei, og det finnes en rekke tiltak du kan gjøre for å hindre det i å skje.

Dette får du vite om tvangssalg av bolig:

– Mange med inkassogjeld lever i daglig frykt for at boligen deres skal bli tvangssolgt, sier Unn Benco. Benco, som er seniorrådgiver i Bank2, er blant dem som prøver å hjelpe mennesker ut av den økonomiske krisen.

– Mange vil selvsagt beholde boligen sin. Vår oppgave som bank er å hjelpe kunden med å få bedre økonomisk kontroll, forteller hun. 

Hva er tvangssalg av bolig?

Tvangssalg av bolig betyr at boligen din ufrivillig legges ut for salg. Dette gjøres av tingretten. Som regel skyldes tvangssalget at du har lån hos en eller flere kreditorer, som du ikke klarer å betale ned. Summen tingretten får for å selge boligen din går derfor til å betale ned gjelden din.

Les mer om: Refinansiering

Når blir huset tvangssolgt?

Boligen din kan tvangsselges dersom du ikke har betalt renter eller avdrag på lån som er pantesikret i huset ditt. Det kan for eksempel gjelde et boliglån.

Det er normalt en lengre prosess før tvangssalget blir en realitet. Kravet om pengene du skylder går som regel først til inkasso. Dersom inkassokravet ikke blir betalt kan den du skylder penger varsle rettslig prosess. Hvis ikke enighet oppnås er det opp til tingretten om det skal begjæres tvangssalg.

Hvem kan kreve tvangssalg av bolig?

Dersom kreditorene tok pant i boligen din da lånet ble opprettet, kan de – om du etter flere varslinger ikke har betalt det du skylder – kreve at boligen din tvangsselges. Dette kravet sendes til tingretten, som så vil ta en videre vurdering på om det foreligger godt nok grunnlag for at boligen din skal selges med tvang. Både vurderingen av kravet og gjennomføringen skjer hos tingretten.

Hva skjer ved tvangssalg av bolig?

Dersom tingretten mener grunnlaget innsendt av kreditor er godt nok, vil de sende deg en begjæring om tvangssalg. Det er ikke uvanlig at prosessen ved tvangssalg av bolig tar over et år fra tidspunktet kravet fremmes, til boligen blir solgt.

Så lenge du samarbeider med megleren som er oppnevnt av tingretten, kan du normalt bli boende i boligen frem til overtakelse. Dette samarbeidet vil ofte gjelde dialog og gjennomføring av visninger. Motsetter du deg dette, kan du risikere å bli kastet ut av hjemmet ditt.

Kan du anke tvangssalg?

Dersom du er uenig i vedtaket, og mener at det ikke finnes godt nok grunnlag for kreditor å begjære tvangssalg, kan du sende inn en klage. Etter at du har mottatt varselet om tvangssalg har du én måned på deg til å klage på vedtaket.

Hvordan stoppe tvangssalg av bolig?

Tvangssalget kan i mange tilfeller stoppes. Det finnes en rekke tiltak du kan gjøre for å hindre det ufrivillige salget i å skje:  

  • En løsning kan være å refinansiere misligholdte lån. Les mer om: Refinansiering.
  • Du kan selge boligen din frivillig. I mange tilfeller vil dette gi deg en høyere salgspris enn dersom tingretten selger boligen for deg, og slik vil du kunne sitte igjen med mer overskudd etter at gjelden din er nedbetalt.
  • Kontakt kreditor og legg frem forslag til nedbetalingsplan for gjelden din. Dersom dere kommer til enighet, kan dette stoppe tvangssalget. 

Bencos fremste råd er å be om hjelp fra noen du er trygg på - familie eller venner. Det kan være vanskelig å stå i dette alene. Kanskje kan en rådgiver se løsningene du ikke finner selv? Vi i Bank2 ser gjerne på din økonomiske situasjon sammen med deg, og hjelper deg med din snuoperasjon.  

Tvangssalg senker prisen på boligen

Som regel er det ikke like lønnsomt å selge bolig ved tvang. Dette skyldes hovedsakelig at kjøper ikke vil ha samme rettigheter som ved et fritt boligsalg. Blant annet er kjøpers rett til å klage over feil og mangler innskrenket, og vedkommende kan heller ikke tegne eierskifteforsikring.

Det kan gå lang tid fra høyeste bud er godkjent, til boligen faktisk kan overtas. Bud skal stå i seks uker og etter tingretten har stadfestet budet kan du som eier av huset anke. Dette virker prisdempende. For å få høyest mulig pris er det derfor en fordel å unngå tvangssalg.

– Noen mener at prisen på boligen kan reduseres med så mye som 15 prosent. Dette gjelder særlig på små tettsteder der nyheten om tvangssalg fort kan spre seg, forklarer Benco. Ifølge rådgiveren lønner det seg alltid å selge boligen frivillig.

– Vær tidlig ute med å søke råd hos banken og samarbeid om å finne en løsning, oppfordrer hun.

Hva skjer etter tvangssalg?

Når boligen er solgt vil en andel av salgssummen gå til å betale rettsgebyr og omkostninger. Videre vil pengene gå direkte til kreditor, for å tilbakebetale gjelden du skylder. Skulle det nå være penger til overs, får du beholde dette overskuddet.

Hvordan hjelper vi i Bank2 deg ved tvangssalg av bolig?

Vi vet at det er mange grunner til at folk kan havne i et økonomisk uføre, og årsakene kan være sammensatte.

– Alt fra sykdom, dødsfall, skilsmisse og tap av inntekt kan være grunn til at boligen din blir begjært tvangssolgt. I mange tilfeller rammer dette familier, og da er det helt avgjørende for livskvaliteten at man klarer å snu situasjonen, forklarer Benco.

Sammen med en av våre rådgivere kan du finne frem til løsningen som er best for deg, i akkurat din situasjon. Husk at vi er vant til å møte folk i økonomisk krise, og du er ikke alene om å måtte ta noen grep.

Ofte stilte spørsmål

De vanligste årsakene til tvangssalg inkluderer mislighold av boliglån, ubetalte skatter og avgifter, og annen betydelig gjeld som ikke betales i tide.

Tvangssalg påvirker kreditthistorikken din negativt, noe som kan gjøre det vanskeligere å få lån eller kreditt i fremtiden.

Ja, du kan søke om økonomisk rådgivning og støtte fra NAV og kommunale tjenester for å få hjelp til å håndtere gjeld og unngå tvangssalg.

Alternativer til tvangssalg inkluderer refinansiering av lån, frivillig salg av boligen, eller å forhandle med kreditorer om en betalingsplan.

For å forberede deg best på et tvangssalg bør du samle all relevant dokumentasjon, samarbeide med den oppnevnte megleren, og vurdere å søke juridisk og økonomisk rådgivning.

Eventuelt overskudd etter tvangssalg, etter at gjelden og rettsgebyrer er betalt, tilfaller deg som eier av boligen.