Slik tar du første steg mot kontroll over egen økonomi

Privatøkonomien din kan ha stor påvirkning på hvordan du oppfatter deg selv som person og hvilken verdi du har i ulike situasjoner – når du er alene, i sosiale lag eller som en del av et større samfunn. I denne artikkelserien skal vi hjelpe deg som synes penger er vanskelig, på veien mot mestring.

Felles for oss alle er at penger først og fremst er et betalingsmiddel, men hvordan vi forholder oss til det kan variere i stor grad. Ofte er det stor sammenheng mellom hva du som individ tenker og føler, og de økonomiske valgene du tar. Vi har nemlig alle våre økonomiske triggere – det som påvirker oss til å bruke penger – og ved å være bevisst på disse kan du få bedre kontroll over privatøkonomien din. Dette skal vi nå hjelpe deg med å finne ut av.

Tre ting du bør reflektere over

I denne artikkelserien skal vi hjelpe deg gjennom seks viktige steg på veien mot økonomisk frihet. Det første steget er å reflektere over hvilket forhold du har til penger. Disse refleksjonene vil gi et viktig grunnlag for veien videre, fordi de vil hjelpe deg med å forstå hva som er dine økonomiske triggere, og hvordan du kan overstyre impulsene som gjør at du stadig bukker under for dem.

Reflekter du over de tre spørsmålene under, er du et stort skritt nærmere å ta kontrollen over din egen økonomi.

1. Hva betyr penger for deg, og hva vil det si om deg at du har god eller dårlig råd?

Penger kan bety så mangt. Trygghet for deg selv og dine nærmeste, status i vennegjengen, styrket selvtillit, trøst i vanskelige perioder, eller et nødvendig onde. Hvilken funksjon penger har for akkurat deg kan ha mye å si også for hvilket bilde du har av deg selv. Det igjen kan være av stor betydning for hvordan du håndterer privatøkonomien din.

2. Hva føler du når du får penger på konto?

Lykke, kjøpetrang, angst eller uro er bare noe av det man kan føle på når lønn eller andre innbetalinger kommer på konto. Hva du føler i disse tilfellene henger sannsynligvis sterkt sammen med hva penger betyr for deg, og kan være en stor påvirkningsfaktor når du skal ta dine økonomiske valg.

3. Hvilke tanker og følelser gjør det mer sannsynlig at du bruker penger? Hvilke reduserer sannsynligheten?

Bruker du mer penger når du er trist enn når du er glad? Eller kanskje omvendt? Å sette følelses- og forbruksmønsteret ditt i sammenheng er kjempenyttig for å finne ut hva som er dine økonomiske triggere, og for å forstå hvilke tiltak du må ta for å overstyre dem. For det er faktisk mulig!

En hånd å holde i

Dessverre er det slik at økonomiske problemer ofte fører til selvforakt og skam, og mange vil heller sitte med byrden alene i stedet for å be om hjelp og støtte. Slik trenger det absolutt ikke være. Vi oppfordrer deg til å fortelle noen du stoler på om situasjonen du står i, enten det er oss i Bank2, en god venn eller et kjært familiemedlem. Med en hånd å holde i vil du enklere håndtere endringene som må til for at du skal få nye økonomiske vaner. Sjansen for å lykkes blir dessuten større når du vet at du har noen i ryggen.  

Når du nå vet mer om hvilket forhold du egentlig har til penger og egen økonomi, er du et stort skritt nærmere å ha full kontroll over privatøkonomien din. I de neste artiklene skal vi se på hvilke konkrete tiltak du kan og bør gjennomføre for å få ytterligere fremskritt, og som kan bidra til å skape varige endringer i ditt økonomiske liv.

Låneeksempel: Nominell rente: 8,25%. Effektiv rente 8,89 % ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr. 2.793.786. Totalt: kr. 4.793.786.