Vanlige spørsmål og svar om Nav

Kan Nav avslå å hjelpe meg med økonomien min fordi jeg har for lite gjeld?

Både ja og nei. Nav-kontoret må gjøre en individuell vurdering av din situasjon. For å kunne stille en diagnose på gjeldssituasjonen din må de innhente en del informasjon. Det er derfor vanskelig å si noe om det på forhånd. Men terskelen for å gi hjelp er ganske lav og må ta utgangspunkt i din opplevde vurdering av situasjonen. 

Kan det få konsekvenser for meg å oppsøke Nav?

Nav kan gi råd og veiledning, men ikke pålegge deg å følge disse. 

Dersom du derimot søker om, eller mottar ytelser fra Nav, som trygd eller stønad, knytter det seg ulike betingelser til det. For eksempel er det slik at for å motta sosialhjelp kan du bli nødt til å selge eiendeler som kan gi inntekt, f. eks. bilen din, og mens du mottar slik støtte vil du ikke alltid kunne tjene penger ved siden av. Dette er fordi slik hjelp skal være akutt og er ikke ment som en varig løsning. 

Hvorfor er kommunens økonomiske rådgivningstjeneste plassert i Nav? 

Mange synes det er vanskelig å gå til Nav, og det er både fordeler og ulemper ved å ha  rådgivningstjenesten på Nav-kontoret. Hovedargumentet er at mange som sliter med økonomien opplever inntektsfall, sykdom eller andre typer utfordringer samtidig. Dette gjør at Nav i alle tilfeller er inne i saken fra før og kan derfor lettere få oversikt over den totale situasjonen du står i. Nav har også en rekke hjelpetiltak og virkemidler de kan ta i bruk dersom de ser det kan hjelpe din situasjon.

Alle har taushetsplikt.

Koster det noen ting å få økonomisk råd og veiledning av Nav?

Nei, tjenesten er gratis.

Har alle kommuner/Nav en gjeldsrådgiver?

Ikke alle har en egen gjeldsrådgiver i egen kommune, men da samarbeider de med en gjeldsrådgiver i annen kommune, f. eks. nabokommunen. Dette gjelder ofte i små kommuner. 

Kan jeg få slettet gjeld?

Renter er betaling for at en regning ikke blir betalt i tide. Når noen har kjøpt noe og ikke får betalt for varen eller tjenesten er det bestemt at det skal settes en rente som gir en erstatning for at det ikke blir betalt i rett tid. Dette kalles forsinkelsesrente. Ved at du ikke betaler kan heller ikke de bruke de pengene du egentlig skulle betalt, og som erstatning blir det lagt til renter. 

Når det kommer til å få slettet renter er hovedregelen at all gjeld skal betales. Men dersom totalgjelden er for høy og det ikke er mulig å få nedbetalt den, kan gjeld og særlig renter være mulig å få slettet enten helt eller delvis.

Hvor får jeg oversikt over mye gjeld jeg har?

Den siste tiden har det kommet et register som skal ha oversikt over all inkasso du måtte ha. Ved å bruke Bank Id kan du logge deg inn på Inkassoregisteret. Da får du oversikt all inkassogjeld du har. Likevel vil det ikke være fullstendig. Har du f. eks. restskatt eller annen gjeld til staten vil ikke dette fremkomme her. Da kan skattemelding, gjeldsregisteret og digipost være viktige kilder.

Er det mulig å få samlet gjeld og bare betale til en aktør?

Det er mange som ønsker seg dette. Det å ha mange forskjellige som forholder deg til kan være krevende både mentalt og praktisk. Og noen ganger kan det også føre til at du betaler mindre totalt sett. Likevel er vanskelig å finne noen som kan gi deg et lån så du kan få betalt dem du skylder penger. Nettopp fordi du har betalingsproblemer. Det kan uansett være verdt å vurdere refinansiering med sikkerhet i bolig, eller et forbrukslån dersom du har mange mindre kredittlån i tillegg til annen gjeld. Jo færre kreditorer å forholde seg til, jo mer sannsynlig er det å klare å få bukt med gjelden.