Sikkerhet

Svindel på internett skjer i flere former og felles for de fleste er at de kriminelle forsøker å manipulere den som blir rammet. I disse filmene fra Eika Sikkerhet lærer du hvilke metoder som er i bruk og hvordan du beskytter deg mot dem.