Vårt samfunnsansvar

En lang rekke studier viser en klar sammenheng mellom uhåndterlig gjeld, redusert livskvalitet, fysiske og og psykiske helseplager. Har ikke da banken, som utgjør en stor rolle i folks liv, en del av det sosiale ansvaret? Jo, mener vi.

Dette gjør vi for å ivareta deg

  • Alle ansatte i Bank2 får opplæring i hvordan uhåndterlig gjeld påvirker oss, og hvordan vi kan se og ivareta mennesket bak gjelden. Opplæringen skjer i regi av psykologer og eksperter på feltet, og gjør oss bedre rustet til å møte deg som trenger litt ekstra fleksibilitet.  
  • Vi gir aldri avslag på lånesøknader uten begrunnelse. Kan vi ikke hjelpe deg, fortjener du å vite hvorfor. Du får også råd til hvilke grep du selv kan ta for å bedre økonomien din, uten refinansiering.
  • Du får tilgang til et gratis selvhjelpskurs og en rekke hjelpeartikler, som ligger tilgjengelig for alle her på nettsiden vår. Disse kan du se på når det passer deg og gjerne med noen du stoler på, som kan støtte deg. Vi vet at det kan være krevende å ta grep på egen hånd.
  • Enkelte kunder befinner seg i situasjoner som krever mer hjelp enn fra bare oss som bank. Derfor har vi samlet en liste over en rekke andre instanser som kan hjelpe deg. 

Må bygge bro mellom helse og finans

Vi mener at ikke bare Bank2, men hele bransjen vi er en del av, bør ta større ansvar og gjøre mer for å tilrettelegge sine tjenester til folks liv og behov. Slik blir vi flere om å bedre legge til rette for at kundene våre får den hjelpen de trenger uansett situasjon de er i - uten at det går på helsa løs.

I håp om å inspirere både det offentlige og det private næringsliv til å bli med å ta dette ansvaret, holder vi blant annet foredrag og inviterer fagfolk fra både helse og finans til seminarer om temaet.

Vi har også begynt å snakke vår – og aller mest våre kunders – sak for Stortinget. Psykiske lidelser koster nemlig Norge nesten 300 milliarder kroner i året, og er dermed en av de dyreste sykdommene vi har. Når vi vet at økonomiske problemer er en av livsbelastningene som henger mest sammen med psykisk uhelse, mener vi det bør være i Stortingets interesse å legge til rette for gjeldsrådgivning der det tilbys psykisk helsehjelp.  

I 2022 sendte vi derfor innspill til regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse, og gjennom høsten i fjor var vi i dialog med flere Stortingspolitikere om hvorfor sammenhengene mellom finans og helse bør inn i planen.

Innspillene våre ble ikke stemt inn i denne omgang, men følgende ble likevel enstemmig vedtatt: «Stortinget ber regjeringen sikre at tiltak for å avdekke og håndtere økonomiske problemer får en plass i det selvmordsforebyggende arbeidet».

Broen er altså ikke bygget ennå, men det er likevel lys i enden av tunnelen.