Bedriftskontoer

Vi hjelper deg med å sette opp de kontoene du trenger for å holde oversikt og ha kontroll over bedriftens økonomi. Ta gjerne kontakt med oss på 24 13 20 60 for en hyggelig prat, slik at vi får avtalt et møte.

En driftskonto er bedriftens konto for daglig drift, og brukes som konto både for inngående og utgående betalinger. Har bedriften din betalingsterminaler, er dette som oftest kontoen hvor oppgjøret kommer inn.Få oversikt over alle inngående og utgående betalinger via nett- eller mobilbank.

Alle betalingstjenester som for eksempel AvtaleGiro, eFaktura og OCR avtale kan opprettes på en denne konto.Mulighet for å knytte bankkort til konto.

Har du en bedrift hvor du foretar lønns- eller pensjonsutbetalinger, må du ha en skattetrekkskonto. Dette gjelder ikke for enkeltpersonforetak. Kontoen brukes kun til innskudd av skattetrekk, og innskuddene tilhører myndighetene. Med en skattetrekkskonto er det ingen risiko for feilbelastning ettersom kontoen er låst mot betalinger til kommunekassererens kontoer.

Med skattetrekkskonto hos oss kan du:lage kontoen direkte i nettbankenfå oversikt over alle skattebetalinger i nettbanken

En høyrentekonto er en konto med høyere rente enn normalt, hvor du blant annet kan plassere bedriftens overskudd eller andre midler som ikke er en del av den daglige driften. Du kan spare så mye du vil, når du vil, og det er ingen krav om spareavtale.

  • sikker sparing
  • pengene er tilgjengelig
  • gir bedriften optimal avkastning på kapital som ikke skal disponeres på en stund

En klientkonto er en konto hvor bedriften din forvalter eller formidler penger på vegne av en kunde. Dette kan enten være en samlekonto for flere kunder, eller en særskilt kundekonto (for en person). En klientkonto blir særlig brukt som en løsning ved oppgjør av større beløp, for eksempel ved huskjøp og lignende.

Du får full oversikt over kontoen i mobil- og nettbank.Alle typer betalingstjenester kan knyttes til kontoen.