Bankgaranti

En bankgaranti blir ofte brukt for å sikre avtaler mellom to parter. Denne kan brukes ved betalingsavtaler, kontrakter eller lån.

  • Banken stiller garanti på oppfordring av bedriften.
  • Du kan både få betalingsgaranti, kontrakts- og entreprenørgaranti, transportgaranti og andre garantier etter behov.
  • Når garantier blir nevnt i en kontrakt, bør garantiteksten partene er blitt enige om være et eget bilag til kontrakten.
Driftskreditt

Driftskreditt er en landbrukskreditt som kan brukes til betaling av driftsutgifter ved behov Det gir deg større fleksibilitet i hverdagen, og gjør at du står bedre rustet til å håndtere en ujevn kontantstrøm.

  • Kan utgjøre inntil 40 prosent av oppgjørsbeløpene det siste kalenderåret.
  • Du betaler kun renter for den delen av kreditten som er benyttet.
Kassekreditt

Kassekreditt er tilpasset til deg som har inntekter og utgifter som varierer i perioder. Du kan overtrekke bedriftskontoen inntil en avtalt kredittramme. Du betaler renter av det du har brukt i tillegg til rammeprovisjon.

  • Finansierer bedriftens kortsiktige utgifter i perioder der inntektene er mindre enn de løpende utgiftene.
  • Egner seg for alle typer næringsdrivende, organisasjoner, lag og foreninger, i tillegg til offentlige etater og virksomheter.
  • Løpetiden på kassekreditten er inntil ett år og kan fornyes årlig.

– Viktig beslutninger bør tas over en kopp kaffe

Kristian Akervold (38) er hjemflyttet sivilingeniør, kornbonde, skogeier og Flå-entusiast. Når han skal snakke om økonomi, slenger han innom banken en tur.

Driftskreditt for deg som driver landbruk En driftskreditt gir deg større fleksibilitet i hverdagen, og gjør at du står bedre rustet til å håndtere en ujevn kontantstrøm. Den kan utgjøre inntil 40 prosent av oppgjørsbeløpene det siste kalenderåret. Du betaler kun renter for den delen av kreditten som er benyttet.

Driftskreditt for deg som driver landbruk

En driftskreditt gir deg større fleksibilitet i hverdagen, og gjør at du står bedre rustet til å håndtere en ujevn kontantstrøm. Den kan utgjøre inntil 40 prosent av oppgjørsbeløpene det siste kalenderåret. Du betaler kun renter for den delen av kreditten som er benyttet.