Basel II – Pilar 3

Dette dokumentet gir en presentasjon av de siste års risiko- og kapitalsituasjon i Bank2. Dokumentet skal dekke de spesifikke krav om offentliggjøring av finansiell informasjon (Pilar III) som pålegges banken i nytt kapitaldekningsregelverk (Basel II).