Obligasjonsprogram

Oversikt over vårt obligasjonsprogram

Utstedelse av obligasjoner

Bank2 utsteder seniorobligasjoner for å finansiere utlånsvirksomheten, samt fondsobligasjoner og ansvarlige lån for å oppfylle lovbestemte krav til ansvarlig kapital.
Lånene er notert på Nordic ABM.

Seniorobligasjoner

ISIN NO 001 0833916 FRN Bank2 ASA åpent obligasjonslån 2018/2020

Fondsobligasjoner

ISIN ISIN NO 001 0834203 FRN Bank2 ASA evigvarende fondsobligasjon 2018 med innløsningsrett for utsteder

Ansvarlig lån

ISIN NO 001 0797616 FRN Bank2 ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for utsteder

Utstedelse av obligasjoner

Bank2 utsteder seniorobligasjoner for å finansiere utlånsvirksomheten, samt fondsobligasjoner og ansvarlige lån for å oppfylle lovbestemte krav til ansvarlig kapital.
Lånene er notert på Nordic ABM.

Seniorobligasjoner

ISIN NO 001 0833916 FRN Bank2 ASA åpent obligasjonslån 2018/2020

Fondsobligasjoner

ISIN ISIN NO 001 0834203 FRN Bank2 ASA evigvarende fondsobligasjon 2018 med innløsningsrett for utsteder

Ansvarlig lån

ISIN NO 001 0797616 FRN Bank2 ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for utsteder

Kontakt oss gjerne!

Lurer du på noe, eller trenger hjelp?
Vi vil gjerne snakke med deg
Åpningstider:
Mandag-fredag: 08:30-15:30
  +47 24 13 20 60
  post@bank2.no