Obligasjonsprogram

Utstedelse av obligasjoner

Bank2 utsteder seniorobligasjoner for å finansiere utlånsvirksomheten, samt fondsobligasjoner og ansvarlige lån for å oppfylle lovbestemte krav til ansvarlig kapital.
Lånene er notert på Nordic ABM.

Fondsobligasjoner

ISIN NO 001 0834203 FRN Bank2 ASA evigvarende fondsobligasjon 2018 med innløsningsrett for utsteder

Ansvarlig lån

ISIN NO0012535865 FRN Bank2 ASA ansvarlig obligasjonslån 2022/2032 med innløsningsrett for utsteder