8.feb. 2022

Bank2 har solgt datterselskapet Finans2 AS

Bank2 inngikk i mars 2021 en avtale med Aleph Capital Partners LLP om salg av Finans2 AS med datterselskaper i Sverige og Danmark, samt bankens beholdning av kjøpte, misligholdte låneporteføljer. I juli 2021 inngikk Aleph en avtale med J. Safra Group om strategisk partnerskap og eierskap knyttet til virksomheten som selges. Transaksjonen ble i dag gjennomført i henhold til Finanstilsynets konsesjon. Dette styrker ytterligere bankens kapitalsituasjon, og legger til rette for en forsterket satsning mot bankens prioriterte virksomhet innen refinansiering av private låntakere med pant i fast eiendom. I tillegg åpner det for en større utdeling av utbytte til eierne i 2022. Transaksjonen vil bli nærmere omtalt i bankens 4. kvartalsrapport for 2021.

Arctic Securities har vært finansiell rådgiver for Bank2, og advokatfirmaet Haavind har vært juridisk rådgiver.