Styrende organer

 

Styremedlemmer
Ole Grøterud, styrets leder
Silje Augustson, nestleder
Ylva Axelsen
Øystein Dalby
Christer Eriksen, varamedlem
Haakon Dalsbø, ansattrepresentant

Valgkomité
Jon Are Nordbrekken
Knut Aspelin
Jan Grimnes

Kontrollkomité
John Christian Elden (leder)
Anders Brosveet (nestleder/vara)
Jørgen Hauge
Bjørn Svindal

Revisor
RSM Norge AS

Kontakt oss gjerne!

Lurer du på noe, eller trenger hjelp?
Vi vil gjerne snakke med deg
Åpningstider:
Mandag-fredag: 08:30-15:30

+47 24 13 20 60
post@bank2.no