Ofte stilte spørsmål om ny nettbank

Her finner du informasjon om den nye nettbanken.

Transaksjoner

I den nye nettbanken vil nye transaksjoner og betalinger først vises som reservert. Når transaksjonen er postert vil du finne mer informasjon.

På grunn av bytte av systemleverandører det ikke mulig å frem underlag på eFaktura som ble betalt i gammel nettbank. Ta kontakt med fakturautsteder om du trenger underlaget på en faktura. 

Betaling

Ja du kan gå inn på den eFaktura du ønsker å endre i nettbanken.

Du kan endre beløpsgrensen i nettbanken selv. Trykk på "endre beløpsgrense" i menyen dersom du ønsker å gjøre endringer.

Det er dessverre ikke lenger mulig å legge til fast KID eller beløp i mottaksregistret.

For å gjennomføre ekstra innbetaling til Eika Kredittkort kan du gå til Kort i menyen, og bruke egen knapp for dette på kredittkortet. For andre behov anbefaler vi bruk av eFaktura eller Avtalegiro der dette er mulig. 

Konto

Årsaken til at du nå ser alt samlet er at du har en privat nettbankavtale for dine organisasjoner. Ta kontakt med oss i banken for å endre til bedriftsnettbanken for dine organisasjoner, eller be eier av virksomheten om å gjøre dette. 

Velg fra menyen:

  • Dokumenter fra bank
  • klikk på Søk etter meldinger i arkivet
  • Velg arkivgruppe og år
  • Klikk søk for å få opp listen over mottatt brev fra banken

Klikk på «Se alle kontoer» på forsiden. Her kan du også velge hvilke kontoer som skal vises og gi kontoene egne navn. Merk at nye konto ikke blir tilgjengelig umiddelbart (Det kan ta opp til én virkedag) i en overgangsperiode. 

Disposisjonsrett og fullmakter

Det er dessverre ikke lenger mulig å få tilgang til hele kundeforholdet til en annen person, det er nå kun mulig å være disponent på konto. Bedre løsninger for å hjelpe andre med bruk av banken er på vei i løpet av det neste året, og noe av det første som vil komme på plass er en løsning for å gi andre fullmakt til å behandle eFaktura på vegne av seg.