Styrende organer

Styremedlemmer
Ole Grøterud, styrets leder
Ylva Axelsen, nestleder
Cecilie Johnsen
Øystein Dalby
Christer Eriksen, varamedlem
Haakon Dalsbø, ansattrepresentant

Valgkomité
Jon Are Nordbrekken
Knut Aspelin
Jan Grimnes

Kontrollkomité
John Christian Elden (leder)
Anders Brosveet (nestleder/vara)
Jørgen Hauge
Bjørn Svindal

Revisor
RSM Norge AS