Seks økonomiske tips til deg som er permittert

Arbeidsledigheten i Norge har ikke vært høyere siden andre verdenskrig. Er du permittert er det en rekke grep du kan gjøre for å være best mulig rustet.

Ved inngangen til april er 300.000 personer registrert som arbeidsledige eller permitterte. Dette tilsvarer den høyeste ledigheten på over 70 år.

Petter Bjørnstad, markedssjef i Bank2, gir deg som er permittert råd om hvordan du kan tilpasse deg.

1. Sett deg inn i permitteringsreglene

Arbeidsgiveren din må alltid varsle deg før du blir permittert. Dette kalles varslingsperiode. Vanligvis er varslingsperioden 14 dager, men den kan være to dager ved uforutsette hendelser.

De første to dagene du er permittert vil du få full lønn av bedriften som vanlig. Etter dette følger 18 dager med full lønn fra NAV, men begrenset opp til en årslønn på 599.148 kroner. Etter dette kan du få dagpenger, som vil bli et lavere beløp.  

Sjekk ut NAV sin dagpengekalkulator for å se hvor mye du har krav på i dagpenger. NAV har også laget en egen koronaveiviser, som gir svar på mange vanlige spørsmål knyttet til permittering.

2. Skaff deg oversikt over gjeld og vurder refinansiering

– Det er viktig å vite hva de økonomiske forpliktelsene dine er. Sett opp en oversikt over eventuelle billån, boliglån, kredittkortgjeld og lån til forbrukslån, råder Bjørnstad. 

For mange kan det lønne seg å bake lånene sammen og refinansiere med sikkerhet i egen bolig. Bank2 er spesialisert på å gi økonomisk veiledning til denne typen kunder.

– Rådgiverne er der for deg og din økonomi. De kan hjelpe deg å få oversikt, samle gjelden og lage en ny nedbetalingsplan, sier Bjørnstad.

3. Snakk med arbeidsgiver om fremtidsutsiktene 

– Forhåpentligvis vil mange bedrifter komme tilbake til normalt drift, men det gjelder ikke nødvendigvis for alle. Snakk med arbeidsgiveren din og få en forståelse av situasjonen. For noen kan det bli aktuelt å søke andre jobber og da er det en fordel å være tidlig ute, sier Bjørnstad.

4. Hev egen kompetanse hvis du har tid til overs

– Om du ikke har nok opp med å ta vare på familien og barna på grunn av stengte barnehager og skoler, kan det være en gyllen anledning til å lese og ta online-kurs som kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet, sier Bjørnstad. 

I tillegg varslet regjeringen siste uken i mars at permitterte skal kunne ta høyere utdanning, uten risikoen for å miste dagpenger, ifølge VG.

5. Ta hensyn til skatteoppgjøret

– Dersom du får tilbake eller baksmell på skatten, må dette inn i budsjettet. Spesielt for dem som har baksmell er det viktig at ikke det kommer som en overraskelse senere, sier Bjørnstad.

For de fleste med baksmell forfaller første faktura i august, men du kan også velge å betale inn beløpet du skylder tidligere om du vil slippe renter.

6. Unngå unødvendig forbruk

I tillegg til grepene over, fremholder Bjørnstad at de fleste har utgiftsposter som enkelt lar seg kutte for en kortere periode og som vil være positivt for privatøkonomien.

– For eksempel kan du nøye deg med ett i stedet for tre TV-abonnementer, du kan sette treningsabonnementet ditt på pause og sette store oppussingsprosjekter på vent, avslutter Bjørnstad.

Ofte stilte spørsmål

Permittering er når en arbeidsgiver midlertidig fritar en ansatt fra arbeidsplikten på grunn av mangel på arbeid eller andre økonomiske problemer. Arbeidsforholdet opphører ikke, men settes på pause.

Ved permittering er ansettelsesforholdet fortsatt aktivt, men satt på pause, mens ved oppsigelse avsluttes arbeidsforholdet permanent.

Ja, ansatte har rett til dagpenger fra NAV under permittering hvis de oppfyller visse krav, som minimum arbeidstid og inntektsgrenser.

Permitteringsperioden kan variere, men arbeidsgiver må følge lover og avtaler som setter begrensninger på lengden av permitteringen. I Norge er maksimal permitteringsperiode normalt 26 uker innenfor en periode på 18 måneder.

Man bør lage et budsjett, kutte unødvendige utgifter, og søke om dagpenger fra NAV. Det kan også være lurt å se på alternative inntektskilder eller midlertidige jobber.

Ja, man kan ta annen midlertidig jobb mens man er permittert, men man må informere NAV om inntekten, som kan påvirke dagpengene.

Feriepenger opptjent før permitteringen blir utbetalt som vanlig. Man opptjener ikke nye feriepenger mens man mottar dagpenger fra NAV.

Låneeksempel: Effektiv rente 8,55 % ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr. 2.622.146. Totalt: kr. 4.622.146.