Rente på boliglån - hva er det, og hvor mye må jeg betale?

Alle lån du tar opp i banken kommer med en rente. Men hva er egentlig rente, og hva skiller de ulike renteformene? Det kan du lese mer om her.

Dette får du vite om rente på boliglån:

Hva er rente?

Rente er den summen du som låntaker må betale en långiver, som oftest en bank, for å kunne ha et lån stående hos dem.

Du betaler renter som godtgjørelse for flere ting: For at du får lov til å låne penger, for risikoen det innebærer for banken å låne bort disse pengene, og som godtgjørelse for inflasjon.

Noen ganger er det også du som mottar renter. Når du setter sparepengene dine inn på en bankkonto får du renter på disse, fordi det i dette tilfellet er banken som låner penger av deg.

I forbindelse med at du skal ta opp boliglån i en bank, må du ofte forholde deg til to ulike typer renter: Nominell og effektiv rente.

Hva er nominell rente?

Den nominelle renten forteller deg hvor mye renter du må betale på lånet ditt. Den sier ikke noe om hvor stort avdrag du må betale, eller hvor mye du vil få i gebyrer. Nominell rente viser kun renteandelen av terminbeløpet ditt, altså det du må betale ned på boliglånet ditt per måned.

Når du skal ta opp et boliglån og leser gjennom lånevilkårene, må du derfor ikke la deg lure av en lav nominell rente. Det er nemlig ikke den som forteller deg hva lånet ditt faktisk kommer til å koste.

Hva er effektiv rente?

Den effektive renten forteller deg hva boliglånet ditt faktisk kommer til å koste deg. I den effektive renten medregnes både renter og de gebyrer som følger med lånet. Dette kan blant annet være etableringsgebyr, eller månedlig gebyr som skal dekke bankens kostnad for å administrere lånet ditt.

Når du skal sammenligne boliglån i ulike banker, bør du derfor sammenligne den effektive renten, ikke den nominelle. Slik kan du velge banken med de beste lånevilkårene.

Flytende rente og fastrente

Hver sjette uke setter Norges Bank en styringsrente. Dette er renten Norges Bank tar for å låne penger til andre banker. Når Norges Bank setter opp eller ned styringsrenten, må ofte også bankene endre renten de har på lån til sine låntakere. Det vil kunne påvirke renten du betaler på ditt boliglån.

Har du flytende rente på ditt boliglån, vil det si at renten din følger styringsrenten til Norges Bank. Da kan du oppleve at rentekostnadene dine svinger gjennom låneløpet. For å slippe disse svingningene er det mulig å “binde renta” - altså å ha fastrente på lånet. Da binder du deg til den renten du har for en gitt periode, oftest flere år.

Har du flytende rente, innebærer dette en risiko for økte rentekostnader, og dermed også økte månedlige utgifter. Har du fast rente, kan du risikere at renten du er bundet til vil bli høyere enn den flytende renten.

Beregning av rente

Renter oppgis alltid i prosent, og ofte med bokstavene “p.a.” bak. “P.a.” står for “per anno”, og betyr “per år”. Dersom lånevilkårene oppgir at du skal betale renter på 7,0 % p.a., betyr dette altså at renten din er 7,0 % i året.

For å regne ut hvor mye du må betale i renter i året, kan du bruke denne formelen:

(Lånebeløp x rentesats) / 100 = sum renter per år.

Dersom du skal låne 200 000 kr med 7 % rente, blir regnestykket dermed slik:

(200 000 kr x 7 %) / 100 = 14 000 kr renter per år.

Ønsket beløp
kr 2 000 000
Antall år
25 år
Estimert månedsbeløp
kr
Søk nå
Estimert totalbeløp
kr

Låneeksempel: Nominell rente: 8,25%. Effektiv rente 8,89 % ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr. 2.793.786. Totalt: kr. 4.793.786.

Betale kun rente på boliglån

Noen ganger kan det dukke opp et behov for å redusere de månedlige utgiftene dine, for eksempel i forbindelse med inntektstap. For mange kan det da være en løsning å søke om avdragsfrihet i banken, noe som vil si at du i en gitt periode kun betaler renter og gebyrer på boliglånet ditt.

Hvilken rente tilbyr Bank2 på boliglån?

I Bank2 fastsetter vi renten din individuelt innenfor våre rammer, og baserer den på både din inntekt og betjeningsevne, og risiko ved å gi ut lånet. For å få et helt eksakt svar på dette spørsmålet, må du derfor sende oss en uforpliktende søknad om boliglån. Da vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg, slik at dere kan se på din økonomiske situasjon sammen.

Etter å ha innhentet informasjon om blant annet din inntekt, gjeld og betjeningsevne, kan rådgiveren regne seg frem til hva din rente bør være. Deretter kan dere sammen se på hvordan din nedbetalingsplan bør se ut, for å gjøre den så overkommelig som mulig.